„Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“

Проект Details

    Поръчител:

    Столична община