Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево


Проект Details

    Възложител:

    Община Севлиево