Изготвяне на функционален анализ на Община Самоков, разработване на наръчник за подобряване на адм. Структура, разработване на механизъм за мониторинг на функциониране на структурата, разработване на общинска програма за обучение и преквалификация, организиране и провеждане на събития

Изготвяне на функционален анализ на Община Самоков, разработване на наръчник за подобряване на адм. Структура, разработване на механизъм за мониторинг на функциониране на структурата, разработване на общинска програма за обучение и преквалификация, организиране и провеждане на събития


Проект Details

    Възложител:

    Община Самоков