Изготвяне на формуляр за кандидатстване по оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) за предоставяне на електронни услуги, създаване на център за дигитализиране, както и цифровизиране на архива

Проект Details

    Възложител:

    Министерство на отбраната