„Изготвяне на финансов анализ на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“

„Изготвяне на финансов анализ на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“


Проект Details

    Възложител:

    Община Варна