Изготвяне на предварителна оценка, във връзка с подготовката на ОП “Добро управление” за новия програмен период 2014-2020г.

Проект Details

    Възложител:

    Администрация на Министерски съвет