Изготвяне на бизнес план за кандидатстване по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програма за развитие на селските райони (2007-2013)

Изготвяне на бизнес план за кандидатстване по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програма за развитие на селските райони (2007-2013)


Проект Details

    Възложител:

    Близнак 2008 ЕООД