Изготвяне на бизнес план за кандидатстване по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програма за развитие на селските райони (2007-2013)

Проект Details

    Възложител:

    Близнак 2008 ЕООД