Изготвяне на анализ на приложимостта на принципа на частния инвеститор и Бизнес план на общински дружество “Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр. Плевен

Проект Details

    Възложител:

    Тролейбусен транспорт ЕООД