„Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие на община Русе 2014–2020 г.“

Проект Details

    Възложител:

    Община Русе