„Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие на община Русе 2014–2020 г.“

„Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие на община Русе 2014–2020 г.“


Проект Details

    Възложител:

    Община Русе