„Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014–2020 г. на Община Стрелча“

Проект Details

    Възложител:

    Община Стрелча