„Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014–2020 г. на Община Стрелча“

„Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014–2020 г. на Община Стрелча“


Проект Details

    Възложител:

    Община Стрелча