„Извършване на оценки на изпълнението на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

„Извършване на оценки на изпълнението на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“


Проект Details

    Възложител:

    Министерство на околната среда и водите