Избор на технически консултант за изпълнение на дейностите по проект “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив

Проект Details

    Възложител:

    Община Пловдив