Избор на Консултант по техническа помощ към ЗИП “Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас”

Проект Details

    Възложител:

    Община Бургас