„Избор на изпълнител за предоставяне на логистична услуга и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите в общинската администрация на Община Монтана“.

Проект Details

    Възложител:

    Община Монтана