„Избор на Звено за управление на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“

Проект Details

    Възложител:

    ВиК Шумен