„Избор на Звено за управление на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“

„Избор на Звено за управление на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“


Проект Details

    Възложител:

    ВиК Шумен