„Експертни услуги за оценка на съответствието на финансираните с общински бюджет дейности със законодателството в областта на държавните помощи“

Проект Details

    Възложител:

    Община Русе