Договор за консултантски услуги по у-ние за отчитане и финализиране на проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоражение за компостиране и предварително третиране на отпадъци и рекултивация на общинско депо в местноста Ракида,община Чепеларе,област Смолян

Проект Details

    Възложител:

    Община Чепеларе