Догговор за консултантски услуги за „Разработване на интернет портал” по проект: BG0026 „Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги”

Проект Details

    Възложител:

    Български Икономически Форум