Гражданско общество и държавните институции – партньори за повишаване на прозрачността чрез разработването и прилагането на политика за предотвратяване на конфликт на интереси”, бенефициент Република Хърватска

Проект Details

    Възложител:

    Transparency International Croatia