Външна техническа помощ за подпомагане на ЗУП “доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец”

Проект Details

    Възложител:

    Община Средец