Външна техническа помощ за подпомагане на ЗУП “доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец”

Външна техническа помощ за подпомагане на ЗУП “доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец”


Проект Details

    Възложител:

    Община Средец