Външна техническа помощ за подпомагане изпълнението на проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантина”, местност “Карантина”, район “Аспарухово”, община Варна, съгласно изискванията на ПМДР

Проект Details

    Възложител:

    Община Варна