Външна техническа помощ за организация и управление на проект: “Проектиране и строителство на Пречиствателна за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово

Проект Details

    Възложител:

    Община Елхово