Външна техническа помощ за изпълнение и управление на проект “Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря: “Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря” и “Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря”

Проект Details

    Възложител:

    Община Хисаря