Анализ на икономическите разходи и пропуснати ползи за Столична община от обжалване на актове, свързани с реализацията на инвестиционни намерения

Проект Details

    Възложител:

    Столична Община