Сертификати

БИМ Консултинг има внедрени следните системи за управление и качество:

• Система за управление и контрол на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015

Проектно, управленско и юридическо консултиране. Консултации, анализи, оценки и стратегическо планиране в областта на всички сфери, финансирани от фондовете на ЕС, държавен и общински бюджет, други публични средства и донорски програми от публични и частни източници.

• Система за управление по отношение на околната среда съгласно изискванията на стандарт ISO 14001:2015

Проектно, управленско и юридическо консултиране. Консултации, анализи, оценки и стратегическо планиране в областта на всички сфери, финансирани от фондовете на ЕС, държавен и общински бюджет, други публични средства и донорски програми от публични и частни източници.