Провеждане на обучения

Имаме богат опит в провежданията на обучения. Някои от последните ни проекти са:


„Избор на изпълнител за предоставяне на логистична услуга и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите в общинската администрация на Община Монтана“.