Предпроектни проучвания и подготовка на проекти

Можем да изготвим за Вас:

Проучване на възможностите за финансиране;

Изготвяне на апликационни форми/проектни предложения в пълен обхват;

Изготвяне на предпроектни проучвания и инвестиционни проекти.


Дейности във връзка с подготовка на проектно предложение за финансиране изграждането на компостираща инсталация по Процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Техническа помощ за подкрепа на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция по проект BG2006/018-387.04.01.01