Образование и обучение, млади хора, култура и спорт

Нашият опит включва проекти и дейности, които имат за цел да повишат възможностите и да допринесат за прилагането на политики в областта на образованието и обучението, младите хора, културата и спорта. В сектора се фокусираме основно върху предоставяне на консултации, изготвяне на проектни предложения и управлението на проекти. Ние предлагаме услуги, свързани с предоставяне на техническа помощ, най-подходящата външна експертиза, разработване на различни правила и процедури, ръководства, оценки и анализи, свързани с целия цикъл на проекта, вкл. фаза на програмиране и подготовка като покани и тръжни досиета и фази на изпълнение също като изпълнение на договори, програми и схеми за безвъзмездна помощ.

Някои от последните проекти, които сме реализирали в сектора, са:


Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, Обособена позиция № 2: Управление и мониторинг на проект “Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала – гр. Велики Преслав“, съгласно договор № 27/321/01244 от 27.11.2012г.

Консултантски услуги за управление и отчитане на три проекта, финансирани по ``ПРСР``, за периода 2007-20113, Обособена позиция № 3 Консултации за управление на проект ``Културен център - град Бяла``, съгласно договор № 03/321/01364

Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, Обособена позиция № 2: Управление и мониторинг на проект “Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала – гр. Велики Преслав“, съгласно договор № 27/321/01244 от 27.11.2012г.