Икономика, бюджет и финанси

Нашият опит включва проекти и дейности, които имат за цел да повишат възможностите и да допринесат за прилагането на политики в областта на икономиката, бюджета и финансите. Подкрепата за бизнеса и намаляването на неравенствата са приоритет за сектора. Работим в подкрепа на бизнеса и властите за постигането на приоритета, като предоставяме техническа помощ, най-подходящата външна експертиза, разработване на различни правила и процедури, ръководства, оценки и анализи, свързани с целия цикъл на проекта, вкл. фаза на програмиране и подготовка на покани и тръжни досиета и фази на изпълнение, като изпълнение на договори, програми и схеми за безвъзмездна помощ.

Някои от последните проекти, които сме реализирали в сектора, са:


Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020г.