Екип

Опит и познания

Професионалните компетенции на екипа са в основата на висококачествените услуги, които БИМ Консултинг ООД предоставя на своите клиенти. „БИМ Консултинг” ООД разполага с екип от професионалисти, които притежават сериозен опит и задълбочени познания в областта на европейските /международни проекти и възможностите за финансиране.

Над 100 експерти

Нашите експерти са нашият основен актив. Ние разполагаме с над 100 експерти в различни области, с доказан опит и отлична квалификация в областта на икономиката, правото и финансите, инженерните и естествените науки, изпълняващи конкретни задания за работа според международно признатите правила и процедури, и в съответствие с етичния кодекс на компанията.

Най-добрите решения

Ние можем да предложим най-добрите решения, подходящи за Вашите нужди.
Пренасочването на част от Вашите административни дейности към нашите експерти ще подпомогне ефективното и ефикасно управление на процесите, ще допринесе за успешната подготовка и реализация на проектите, при спазване на нормативните изисквания, което е важна предпоставка за усвояване на средства от европейските и международни фондове и заеми.