Оценявате ли положително ефектът по отношение на качеството Ви на живот в резултат на усвоените средства по Оперативните програми в България?

Да
Не
Само за определени хора
Не мога да определя