ЕКИП

„БИМ Консултинг” ООД разполага с екип от професионалисти, които притежават сериозен опит и задълбочени познания в областта на европейските /международни проекти и възможностите за финансиране.
 
Нашите експерти са нашият основен актив. Ние разполагаме с над 100 експерти в различни области, с доказан опит и отлична квалификация в областта на икономиката, правото и финансите, инженерните и естествените науки, изпълняващи конкретни задания за работа според международно признатите правила и процедури, и в съответствие с фирмения кодекс за етика и морал на БИМ Консултинг ООД

Ние можем да Ви предложим най-добрите решения, подходящи за Вашите нужди.

Пренасочването на част от Вашите административни дейности към нашите експерти ще спомомогне за по-ефективно и ефикасно управление на процесите, ще допринесе за успешната подготовка и реализация на проектите, при спазване на приложимото законодателство и изисквания, което е важна предпоставка за успешното усвояване на средства от европейските и международни фондове, програми и заеми.